Psihološka odpornost, ali tudi “resilience” v angleščini, je izjemno pomembna sposobnost, ki nam pomaga premagovati življenjske težave, se soočati s stresom in se pobrati po padcih. Gre za sposobnost, ki jo lahko razvijemo in okrepimo skozi čas, kar nam omogoča, da postanemo bolj trdni in prilagodljivi v soočanju z različnimi situacijami.

Kaj je psihološka odpornost?

Psihološka odpornost je sposobnost posameznika, da se učinkovito spopade s stresom, izzivi in težavami ter se nato vrne k normalnemu delovanju. Gre za notranjo moč, ki nam pomaga ohranjati duševno ravnotežje in optimizem tudi v najtežjih trenutkih življenja.

Kako nam lahko psihološka odpornost pomaga v vsakdanjem življenju?

Soočanje s stresom: Življenje je polno nepričakovanih dogodkov in stresnih situacij. Psihološka odpornost nam pomaga, da ohranjamo mirnost in jasno razmišljanje v ključnih trenutkih.
Premagovanje težav: Odporni ljudje se ne predajo ob prvem neuspehu. Namesto tega se učijo iz svojih napak in iščejo rešitve za težave.
Povečanje samozavesti: Razvijanje psihološke odpornosti povečuje samozavest, saj spoznamo, da je tudi večje izzive mogoče premagati. Zato odporni ljudje niso tako hitro preobremenjeni in tudi bolje prenašajo pritisk.
Prožnost v razmišljanju: Odporni ljudje razmišljajo o priložnostih. Procese sprememb in krize vidijo kot priložnosti za spremembe.
Postavljanje meja: Odpornost okrepi sposobnost postaviti jasne meje za preprečevanje preobremenitve.
Prilagodljivost: Odporni ljudje so bolj prilagodljivi. S kognitivno prožnostjo se spopadajo z novimi pogoji in nenadnimi ovirami.
Visoka raven čustvene stabilnosti: Odporni ljudje se ne pustijo iztiriti, tudi v primeru neuspehov. To je pomembno, da lahko dosledno sledimo projektom in da v primeru neuspehov ponovno najdemo smer.
Izboljšanje odnosov: Odporni ljudje so pogosto bolj empatični in razumevajoči, kar jim pomaga pri gradnji trdnejših odnosov s svojimi bližnjimi.

Kako lahko okrepimo psihološko odpornost?

V znanstveno podkrepljenem Persolog modelu odpornosti obravnavamo 4 področja odpornosti: sprejemanje, občutenje, orientacija in razumevanje. Znotraj teh področij testiramo in razvijamo 10 dejavnikov odpornosti:


Psihološka odpornost je ključna sposobnost za obvladovanje vsakodnevnih stresov in večjih življenjskih izzivov. Če se zavestno trudimo razvijati to sposobnost, bomo bolj pripravljeni na vse, kar nam življenje prinese, in se bomo lažje dvignili po padcih. Z razvojem psihološke odpornosti lahko postanemo bolj zadovoljni in uspešni posamezniki v vseh vidikih življenja.

Zakaj se podjetjem splača krepiti psihološko odpornost?

Odporni ljudje so osnova odpornih organizacij. Če imate odporne zaposlene, imate odporne ekipe. Odporne ekipe pa vodijo do odporne organizacije. Zlasti v soočanju s krizami odporni zaposleni lahko celo ohranijo podjetje pri življenju.
Krepiti psihološko odpornost v delovnem okolju ima številne pozitivne učinke tudi v časih brez kriz, ki koristijo tako zaposlenim kot tudi organizaciji kot celoti. Odporni zaposleni so bolj produktivni, saj se lažje spopadajo s stresnimi situacijami na delovnem mestu. Prav tako so bolj nagnjeni k inovativnemu razmišljanju, saj se ne bojijo tveganj in novih izzivov. Poleg tega imajo tudi boljše odnose s sodelavci, kar prispeva k boljšemu delovnemu okolju. Organizacije, ki spodbujajo razvoj psihološke odpornosti med svojimi zaposlenimi, so bolj odporne na spremembe, manj dovzetne za visoko fluktuacijo kadrov, in bolj uspešne pri doseganju svojih ciljev. Skratka, krepitev psihološke odpornosti lahko izboljša učinkovitost in dolgoročno uspešnost organizacije.