Naloga vodje je ustvariti varno in zaupljivo delovno okolje, kjer se zaposleni ne počutijo ogrožene, da lahko raziskujejo in odkrivajo svoje zmožnosti ter razvijajo svoje talente. Ko se ljudje počutimo varno, smo osredotočeni na svoj razvoj in ne na svojo obrambo. Kaj lahko vodja naredi za to, da se ljudje v njegovi ekipi počutijo varno?
Zaposleni potrebujejo varno bazo. To je oseba, ki v skupini ali v posamezniku ustvari občutek udobja in varnosti, nam daje energijo, nas navdihuje, da razširimo svoje obzorje in raziskujemo. Biti varna baza pomeni zagotavljati varnost in izziv hkrati. Tako kot je varna baza starš otroku. K njemu se zateče, ko ga rabi, hkrati pa mu ta vliva pogum za odkrivanje in raziskovanje, za rast na poti k samostojnosti.
Veliko ljudi ne zaupa svojim šefom. Veliko šefom je mar za njihove lastne cilje in ne za cilje zaposlenih. Uspešen vodja pa se zaveda, da je njegov uspeh tesno prepleten in odvisen od uspeha ter zavzetosti njegovih zaposlenih. Bolj bodo rasli in uspevali, večji bo uspeh vodje.


Ključno vprašanje torej je, kako lahko kot vodja zagotovim varnost in zaupanje svojim zaposlenim?


Vodenje pomeni zagotavljanje, da je delo opravljeno in da so cilji doseženi z ljudmi, ki jih vodite. Če morate vse narediti sami, se boste slej ko prej izčrpali. Če pa ste svojim ljudem varna baza, bodo delali po svojih najboljših močeh in razvijali svoje močne lastnosti.
Za svoje ljudi vam mora biti iskreno mar, morate jih imeti radi, hkrati pa jih morate znati spodbuditi, da si upajo presegati svoje meje in odkrivati, koliko so sposobni. »Care and dare«, je vodilo uspeha.

Preverite, ali ste varna baza svojim podrejenim:

  1. Ali resnično sprejemate svoje zaposlene? Jih ne obsojate, sodite ali kritizirate za vse, kar ne naredijo tako, kot vi mislite, da je prav? Počutiti se varno pomeni, da lahko ne uspemo in bomo še vedno sprejeti. Da ne bomo sankcionirani, zasmehovani, da se ne bomo počutili neuspešne, ampak da bomo lahko vzeli neuspeh kot korak na poti k uspehu, iz katerega se nekaj naučimo in ponovno poskusimo. Da vemo, nas bo vodja na tej poti razumel, nam pomagal dojeti napake in nas usmeril v pravo smer.
  2. Ali vidite potencial v vaših zaposlenih? Ali verjamete vanje bolj, kot verjamejo sami vase? Vsi si želimo nekoga, ki v nas »prižge luč«, nas odkrije in opazi naše sposobnosti ter nas navdihne, da jih razvijemo. Ste učinkovit coach in mentor svojim zaposlenim? Jim kdaj rečete (in to tudi mislite) »Verjamem vate, da ti to zmoreš«?
  3. Ali spodbujate preračunljivo tveganje? Ali se vaši zaposleni bojijo raziskovanja in preizkušanja različnih možnosti, ali pa se počutijo dovolj varno, da so lahko bolj drzni in inovativni?
  4. Ali razumete in spodbujate notranjo motivacijo vaših zaposlenih? Veste, kaj je njihov »zakaj«? Zakaj jih veseli delo, ki ga opravljajo? Kaj jih žene? Za kaj si prizadevajo? Če se ukvarjate samo z zunanjimi motivatorji, to ni dovolj. Kaj so vaše vrednote in kaj so vrednote vaših zaposlenih? Lahko poiščete skupne točke in se povežete v doseganju skupnega cilja? Ljudje želimo prispevati in pripadati.
  5. Ali ste dosegljiv in dostopen vodja? Bolj je organizacija številčna in hierarhično strukturirana, večja je distanca med vodjem in podrejenimi. Ali imajo vaši zaposleni občutek, da ste tam, če vas rabijo? Kako hitro se odzovete na njihove maile? Imajo občutek, da vas lahko kontaktirajo kadarkoli, če vas rabijo in vedo, da se lahko zanesejo na vas?
  6. Ali ste sposobni ohraniti mirno kri tudi v razburkanih situacijah? Saj poznate nasvet, da nikoli ne sprejemajte pomembnih odločitev, če niste prepričani, da ste mirni? Strahove in nezavedne obrambne mehanizme se lahko naučimo obvladati. Oseba, ki ohrani mirno kri v krizni situaciji, predstavlja varno bazo svojim zaposlenim.
  7. Ali delegirate naloge, ali vodite z vključevanjem zaposlenih? Kako pogosto zaposlene vprašate, kaj oni mislijo o določenem problemu? Ali poslušate in slišite njihove ideje in poglede na situacijo? Več glav več ve, najboljši vodje se tega zelo dobro zavedajo. In nihče ne pričakuje, da kot vodja veste vse. Vsi pa si želijo, da ste kot ekipa uspešni in zaposlene motivira, če lahko k temu aktivno prispevajo.
  8. Ali ohranjate pozitiven pogled? Optimizem ni prirojena lastnost. Sposobnost videti pozitivno tudi v težavnih situacijah je veščina, ki se jo lahko naučimo. Na kaj se osredotočate – na pozitivno ali na negativno? V vsaki situaciji lahko najdemo eno in drugo, od našega pogleda pa je odvisno, kako se bomo odzvali.
  9. Ali navdihujete? Inspirativno vodenje pomeni, da smo sposobni voditi ljudi tako, da bodo po najboljših zmožnostih opravili svoje delo. Ali razkrivate najboljše v drugih? Verjamete vanje bolj, kot verjamejo sami? Poznate njihove vrednote, razumete njihovo poslanstvo in znate določiti skupni namen v nalogah, ki jih morajo opraviti? Uspeh vodje je odvisen od sposobnosti učinkovitega izražanja ciljev ekipe in dejavne podpore drugim pri njihovem doseganju.

Želite biti varna baza vašim zaposlenim? Verjamem v vas, da to tudi zmorete! 🙂

Potrebujete malo pomoči? Tu sem za vas.